DLF

Esbjerg- og Varde låseteknik er selvfølgelig medlem af brancheforeningen Dansk låsesmede forening (DLF) Esbjerg låseteknik har i tidernes morgen været med til at stifte foreningen og er således det første medlem heraf. Ved at vælge en låsesmed der er medlem af DLF får du en garantiordning. Det kan ske, at en kunde og en DLF-låsesmed går fejl af hinanden, eller at der opstår andre grunde til utilfredshed med udførelse eller prisbereg- ning af et låse- og sikringsarbejde. Når De har valgt et A-medlem i Dansk Låsesmede Forening, er De uden omkostninger sikret adgang til i givet fald at få Deres klage vurderet af en uvildig instans, nemlig DANSK LÅSESMEDE FORENINGs KLAGENÆVN


dlf
Det er dyrt at føre sager ved domstolene, og det er næsten altid nødvendigt med syn og skøn, der får omkostningerne til at løbe endnu mere i vejret. Sagsbehandlingen ved DLFs Klagenævn er gratis. Og klagegebyret tilbagebetales, dersom klageren får medhold.

DLF yder medlemmerne bistand i faglige anliggender og varetager de sager, der behandles i Dansk Låsesmede Forenings Klagenævn. Derudover arbejder foreningen aktivt for en forsvarlig, faglig uddannelse af låsesmede og for at videreudvikle og informere om ny teknologi.
 
DLF formidler information til medlemmerne blandt andet om teknik, produktudvikling, salg og service.